Živočíšne tkanivá

Telo väčšiny mnohobunkových organizmov je tvorené zložitou sústavou buniek, ktorá vzniká postupným delením jedinej východzej bunky - oplodneného vajíčka. Bunky určitých súborov sa chemicky, funkčne a tvarovo odlišujú od iných súborov, dochádza medzi nimi k deľbe práce vzhľadom k rôznym funkciám organizmu ako celku. Takéto diferencované súbory buniek nazývame tkanivá. Podmienkou existencie tkanív je vzájomná súdržnosť buniek a komunikácia medzi nimi prostredníctvom tkanivového moku.

Každé tkanivo je tvorené tromi základnými zložkami, ktorých pomerné zastúpenie je v rôznych typoch tkaniva značne rozdielne. Základom sú bunky, ktoré produkujú medzibunkovú hmotu. Jej amorfnú (beztvarú) časť tvoria predovšetkým bielkoviny a sacharidy. Vláknitá (fibrilárna) časť je tvorená hlavne dvoma bielkovinami, kolagénom a elastínom. Kolagénne vlákna sú dobre odolné na ťah, pričom sa len nepatrne natiahnu. Elastické vlákna zabezpečujú pružnosť, pretože molekuly elastínu sú stočené do špirály, čo spôsobuje, že sa môžu natiahnuť až o polovicu svojej dĺžky.

Z hľadiska tvarových, fukčných a vývinových charakteristík rozdeľujeme tkanivá na štyri základné typy:

  1. epitelové
  2. spojivové
  3. svalové
  4. nervové